AVÍS LEGAL

1. TITULARITAT DE LA PÀGINA WEB

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç s'informa a l'usuari que la pàgina web és titularitat de NOUSEVA AURINKO BCN SL, NIF / DNI: B 67.473.090, amb adreça al Carrer Gongora, 40 08042 Barcelona (Barcelona), el qual és responsable únic i exclusiu en relació a la veracitat de la informació continguda en la pàgina web pel que fa als textos, fotografies, logotips, cupons, productes, serveis i imatges visualitzades.

2. TERMES I CONDICIONS D'ÚS

L'accés a aquesta pàgina web atribueix la condició d'USUARI, que accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L'accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en aquest lloc web. El fet d'accedir no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre l'usuari i CAN BALADIAES o NOUSEVA AURINKO BCN S.L. La informació subministrada en la pàgina web té com a finalitat facilitar el coneixement per part dels usuaris de les activitats i dels serveis que presta el ANUNCIANT, qui es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment totes les modificacions, variacions, supressió o cancel·lacions de els continguts i en la forma de presentació dels mateixos que consideri necessària per a la prestació dels serveis. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis, per la qual cosa es recomana a l'usuari que llegeixi aquest avís legal tantes vegades com accedeixi a la web.

3. ús indegut

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal, comprometent-se a realitzar un bon ús de la pàgina web i aportar informació veraç i lícita, no permetent conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.
La utilització de certs serveis o sol·licituds al ANUNCIANT estaran condicionades al previ ompliment del corresponent formulari de recollida de dades. A aquests efectes, l'USUARI serà responsable de la informació falsa o inexacta que pogués realitzar o comunicar i dels perjudicis que causi a l'ANUNCIANT i el responsable de la web és el cas.
NOUSEVA AURINKO BCN S.L es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al web a aquells USUARIS que incompleixen les condicions i obligacions de la present pàgina web.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

NOUSEVA AURINKO BCN SL no es responsabilitzen del mal ús que es realitzi dels continguts de la pàgina web, i no es fan responsables en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués ocasionar el funcionament de la pàgina web i / o seus serveis ni garanteixen la utilitat de la pàgina web, ni que l'usuari pugui utilitzar en tot moment la web o els serveis que s'ofereixin.
NOUSEVA AURINKO BCN SL no pot garantir la fiabilitat, veracitat, exhaustivitat i actualitat dels continguts i, per tant queda exclòs qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se pels danys causats, directament o indirectament, per la informació a la qual s'accedeixi per mitjà del web.
No obstant això, tant NOUSEVA AURINKO BCN SL declaren que han adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la pàgina web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.

5. ENLLAÇOS

En el cas que en en el lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, NOUSEVA AURINKO BCN SL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts, no assumint en cap cas responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Copyright, disseny i creació de la pàgina web és titularitat de NOUSEVA AURINKO BCN S.L. L'accés gratuït no implica altres drets o llicències per a reproducció i / o distribució sense la prèvia autorització expressa del propietari, per la qual cosa, de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic sense prèvia autorització, comprometent-se l'USUARI a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial .
Les marques, logotips, dissenys, continguts, programes o objectes similars que formen part d'aquesta pàgina web, estan protegits per lleis de propietat industrial i intel·lectual. La reproducció, distribució, manipulació o desacoblament no autoritzat dels codis font, dels algoritmes incorporats o de la base dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de totes les accions judicials corresponguin en Dret .

7. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

NOUSEVA AURINKO BCN S.L no és responsable de la recollida de dades d'aquest lloc web, ni serà l'encarregat del tractament dels mateixos. En virtut del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), Reglament UE 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos, s'informa a l'USUARI que totes les dades que proporcions seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat del NOUSEVA AURINKO BCN SL amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que sol·licitin, facilitar a l'interessat ofertes de productes i serveis del seu interès i millorar la seva experiència d'usuari, podent elaborar-se, si és necessari, un perfil comercial, d'acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, si escau, i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.
Per a això, el NOUSEVA AURINKO BCN SL sol·licitarà el consentiment de l'interessat a través del formulari de recollida de dades per al tractament dels mateixos i l'oferta prospectiva de productes i serveis, estant l'USUARI legitimat per retirar aquest consentiment en qualsevol moment, així com a exercir els seus drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, ia presentar una reclamació davant l'autoritat de control, si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
Els continguts de la pàgina web estan dirigits a persones majors d'edat, el NOUSEVA AURINKO BCN SL no pretén obtenir dades de persones menors d'edat, i quan tingui coneixement que hi ha en el seu fitxer dades de caràcter personal d'un menor, procedirà immediatament a cancel·lar aquestes dades.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació amb l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjat i tribunals de la ciutat de Madrid tret que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.